8/11/12

RÚBRIQUES I PORTAFOLIS PER AVALUAR

Si no canviem la manera d'avaluar no hi haurà un veritable canvi de metodologia. No podem treballar competencialment i continuar fent proves escrites on els alumnes han de contestar preguntes sobre la informació que recorden. Els alumnes s'han d'implicar en el seu procés d'aprenentatge i han de ser conscients dels seus punts forts i dels febles.
  • Les rúbriques permeten avaluar els processos i els resultats dels alumnes d'una manera diferent a la tradicional. Són graelles de doble entrada que de manera més objectiva i graduada avaluen aspectes concrets.

  • El portafoli és l'eina que ens permet mostrar els nostres millors treballs i les nostres reflexions sobre l'aprenentatge.També constitueix un recurs molt adient per mostrar els projectes que hem realitzat, de forma individual o col·lectiva.
Per a aprofundir en aquestes innovadores estratègies d'avaluació competèncial vos deixe la presentació de Núria Alart a las IV Jornades Webquest que se van celebrar a Barcelona el febrer passat. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario